الان شروین 4 ماه و 4 روزشه .

یاد گرفتی  هرچی میگیریم جلوت دوتا دستاتو میاری جلو و می گیریش .

میتونی از این پهلو به اون پهلو بشی . یکم دیگه تلاش کنی کامل میتونی  غلت بزنی ماچ

انگشتاتم حسابی می مکی .

چند روز پیش که واکسن 4 ماهگیتو زدی تب شدیدی کردی 38/5 بود .

خیلی حالت بد بود . اینقد گریه کردی که رنگت شده بود مثل گچ و بی حال افتادی .

الهی بمیرم. من و بابات پاشویت کردیم و لباساتم سبک کردیم .

هرچی می خوردی بالا میاوردی .

کلی باهات کلنجار رفتیم تا خدارو شکر خوب شدی .

بابا برات 3تا بادکنک گنده خریده که خیلی دوستشون داری و باشون بازی میکنی .

زبون که برات در میاریم کلی می خندی .بغل

/ 1 نظر / 11 بازدید
داریوش

سلام خداوند شما از دولت فیضش برکت دهد. ما چقدر در راه دچار تجربه های گونان می شویم... وبلک عیسی آسمانی به شما کمک می کند تا زندگی جدیدی را با مسیح آغاز کنید منتظرت هستم..پسرتم خیلی بامزه خوشکله داریوش