اینجا هم آقا شروین 18 روزه دختر خانوم شده . تازه از حموم اومده و مامان روسری کرده سرش که سرما نخوره. هرچند که اصلا از روسری خوشت نمیاد و همش از رو سرت درش میاری. فداش بشه مامان .

 

 

 

اینجا 23 روزت بود و من و بابایی و تو رفته بودیم آزمایشگاه تا مامان آزمایش بده و سر راه هم برای تو یه قنداق فرنگی و یه پستونک خریدیم . اینم همون پستونکه هست .

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید