دندون

امروز داشتم بهت غذا میدادم دیدم قاشق توی دهنت یه صدایی میده .

نگاه کردم دیدم بلههههههههههه دندون پسرم جوونه زده .

مبارکت باشه عزیزدلم. بغل ماچ

/ 0 نظر / 11 بازدید