امروز اولین برف زمستونی اومد .

وتو اولین برف زندگیتو دیدی .

چقدر ذوق میکردی .

آقا جان هم به مناسبته اولین برفی که دیدی بهت عیدی داد .

هوراقلب

/ 1 نظر / 11 بازدید
عسل مامان

الهی خاله فدات شه خوشگلکم.میبوسمت عزیز دلم.خواستی بیا تا عسلم رو بهت بدم مرد کوچک.